Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Research topics:
 • electromagnetic properties of materials
 • terahertz tomography
 • metamaterials and meta-surfaces
 • microwave technique and sensors
 • non-destructive testing (NDT): eddy current method, digital radiography, terahertz and microwave imaging
 • numerical modeling of electromagnetic problems using the FDTD and FEM methods

National research projects:
 1. no. 2019/03/X/ST7/01634 "Investigation of the effect of local material deformation on the phenomenon of broadband ferromagnetic resonance in low carbon steels", granted by NCN (National Science Centre, Poland), West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2020, main investigator
 2. no. 2018/02/X/ST7/02459 "Investigation of the impact of irregularities and deformations of the meta-surfaces structure on their reflection properties for electromagnetic waves in the microwave and terahertz frequency band", granted by NCN (National Science Centre, Poland), West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2019, project leader
 3. no. NN510538039 "Nondestructive testing of composite materials using terahertz frequency electromagnetic waves”, granted by State Committee for Scientific Research, Poland, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2010-2013, main investigator
 4. no. R01003706/2009 "Intelligent radiogram analysis system”, granted by Ministry of Education and Science, Poland, project acronym: ISAR, West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2009-2012, main investigator
 5. no. 3T10A 014 30 "Hardware implementation of selected eddy current defectoscopy systems”, granted by State Committee for Scientific Research, Poland, Technical University of Szczecin, 2006-2009, main investigator
 6. no. 4T10A 024 24 "Detection and identification of real defects and disturbances in conductive and magnetic materials by electromagnetic methods”, granted by State Committee for Scientific Research, Poland, Technical University of Szczecin, 2004-2006, investigator

European (international) research projects:
 1. no. 269202 "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", project acronym: HEMOW, granted by European Commission - 7th Framework Programme,  West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2011-2015, main investigator
 2. no. 286573 "Development of novel inspection techniques for train axles", project acronym: AxleInspect, granted by European Commission - 7th Framework Programme,  West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2011-2013, investigator
 3. no. 222174 "Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds", project acronym: SubCTest, granted by European Commission - 7th Framework Programme,  West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2008-2010,  investigator
 4. no. 222476 "Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry", project acronym: QualiTi, granted by European Commission - 7th Framework Programme,  West Pomeranian University of Technology, Szczecin, 2008-2010, investigator
 5. no.130/6.PRUE/2005/7 "Development of new digital radiography technology to change 'traditionally less involved in non-destructive testing of the industrial surveillance sector', from classic radiography to automated digital radiography", project acronym: FilmFree, granted by European Commission - 6th Framework Programme, Technical University of Szczecin, 2005-2009, main investigator    , 

Investment / infrastructure projects:
 1. Ministerialna inwestycja aparaturowa IA-1148/2008: Modernizacja „Laboratorium Anten i Techniki Wysokich Częstotliwości” znajdującego się w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki (kwota wnioskowanej i otrzymanej dotacji celowej: 1 412 000 zł). Inwestycja realizowana w latach 2008-2009 umożliwiła rozwinięcie metod mikrofalowych i terahercowych nieniszczącego badania struktury materiałów; współautor wniosku, główny wykonawca
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: projekt pn. "Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0", nr umowy: RPZP.01.03.00-32-0004/18, współautor części: "Pracownia badań i certyfikacji EMC" na kwotę 3,7mln zł
 3. Ministerialna inwestycja aparaturowa 7000/IA/SP/2019 : System spektroskopii i obrazowania terahercowego (kwota wnioskowanej i otrzymanej dotacji celowej: 1 822 883 zł). Inwestycja realizowana w roku 2019 umożliwiła doposażenie Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości w system spektroskopii i obrazowania terahercowego ze wzbudzeniem impulsowym (o częstotliwości maksymalnej 6THz) umożliwiający przeprowadzanie pomiarów spektroskopowych i obrazowania; autor wniosku

Awards:
 • Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców przyznane za dorobek naukowy dotyczący badania materiałów kompozytowych za pomocą fal elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym i terahercowym; decyzja Ministra z dnia 15.10.2014 nr 0153/E-665/9/2014; okres finansowania 2014-2017
 • 2017 - Nagroda 3st. Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe
 • 2018 - Nagroda 2st. Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe

Scientific internships and stays:
 • Centre for Nondestructive Evaluation, Indian Institute of Technology, Madras, India, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji elementów elektrowni wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytowych łopat turbin wiatrowych
  Stanowisko: Visiting Scholar; 2012, 3 miesiące
 • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji materiałów kompozytowych oraz nad SHM (Structural Health Monitoring) Stanowisko: Visiting Scholar; 2014, 2 miesiące
 • Centre for Nondestructive Evaluation, Indian Institute of Technology, Madras, India, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji materiałów kompozytowych; Stanowisko: Visiting Scholar; 2015, 2 miesiące
 • Department of Engineering Design, Indian Institute of Technology, Madras, India, Metody inspekcji struktur kompozytowych, systemy SHM oraz wykorzystanie techniki mikrofalowej do inspekcji materiałów; 2017

Membership in scientific organizations and bodies:
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • Sekretarz Komitetu Naukowego 47. i 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących KKBN

Monographs and textbooks:
 • Łopato P., Detekcja i identyfikacja defektów struktur dielektrycznych i kompozytowych z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w zakresie terahercowym, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2018, ISBN 978-83-7663-249-0
 • Sikora R., Chady T., Łopato P., Psuj G., Elektrotechnika teoretyczna, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016, 480 stron, ISBN 978-83-7663-204-9