Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Tematyka badawcza:
 • badanie właściwości elektromagnetycznych materiałów
 • tomografia terahercowa
 • metamateriały i metapowierzchnie
 • technika mikrofalowa i przetworniki/czujniki mikrofalowe
 • badania nieniszczące (NDT): metoda prądów wirowych, radiografia cyfrowa, obrazowanie terahercowe i mikrofalowe
 • modelowanie numeryczne problemów elektromagnetycznych metodą FDTD i FEM

Projekty badawcze krajowe:
 1. nr 2019/03/X/ST7/01634 pt. „Badanie wpływu lokalnego odkształcenia materiału na zjawisko szerokopasmowego rezonansu ferromagnetycznego w stalach niskowęglowych", projekt badawczy NCN, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2020, główny wykonawca
 2. nr 2018/02/X/ST7/02459 pt. „Badanie wpływu nieregularności i deformacji struktury metapowierzchni na ich właściwości odbiciowe dla fal elektromagnetycznych w mikrofalowym i terahercowym pasmie częstotliwości", projekt badawczy NCN, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2019, kierownik projektu
 3. nr NN510538039 pt. „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych falami elektromagnetycznymi w paśmie częstotliwości terahercowych”, projekt badawczy, dyscyplina naukowa N510 - Elektrotechnika, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2010-2013, główny wykonawca
 4. nr R01003706/2009 pt. „Inteligentny system analizy radiogramów”, projekt rozwojowy, akronim projektu: ISAR, 2009-2012 – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, główny wykonawca
 5. nr 3T10A 014 30 pt. „Sprzętowa realizacja wybranych układów defektoskopii wiroprądowej”, 2006-2009 - Politechnika Szczecińska, główny wykonawca
 6. nr 4T10A 024 24 pt. „Detekcja i identyfikacja rzeczywistych wad i zaburzeń w materiałach przewodzących i magnetycznych metodami elektromagnetycznymi”, 2004-2006 - Politechnika Szczecińska, wykonawca

Projekty badawcze zagraniczne:
 1. 7. Program Ramowy, akronim projektu: HEMOW, numer kontraktu 269202, "Health Monitoring of Offshore Wind Farms", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011-2015, główny wykonawca
 2. 7. Program Ramowy, akronim projektu: AxleInspect, numer kontraktu 286573, "Development of novel inspection techniques for train axles", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 2011-2013, wykonawca
 3. 7. Program Ramowy, program Możliwości, rodzaj projektu – Badania na rzecz MŚP, akronim projektu: SubCTest, numer kontraktu: 222174, "Development of Novel Non Destructive Testing (NDT) Techniques and Autonomous Robots to be Deployed by Remote Operating Vehicles (ROVs) for the Sub-Sea inspection of Offshore Structure Welds", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 08.2008 - 07.2010, wykonawca
 4. 7. Program Ramowy, program Możliwości, rodzaj projektu – Badania na rzecz MŚP, akronim projektu: QualiTi, numer kontraktu: 222476, "Development of New and Novel Quality Control System for the Inspection of Titanium Components in Safety Critical Applications in the Aerospace Industry", Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 09.2008 - 08.2010, wykonawca
 5. Zintegrowany projekt badawczy w ramach 6. Programu Ramowego - Opracowanie nowej technologii radiografii cyfrowej w celu przeprowadzenia zmian w „tradycyjnie mniej zaangażowanym w badania nieniszczące sektorze nadzoru przemysłowego”, z radiografii klasycznej na zautomatyzowaną radiografię cyfrową, 130/6.PRUE/2005/7, akronim projektu: FilmFree, Politechnika Szczecińska, 2005-2009, główny wykonawca

Projekty inwestycyjne:
 1. Ministerialna inwestycja aparaturowa IA-1148/2008: Modernizacja „Laboratorium Anten i Techniki Wysokich Częstotliwości” znajdującego się w Katedrze Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki (kwota wnioskowanej i otrzymanej dotacji celowej: 1 412 000 zł). Inwestycja realizowana w latach 2008-2009 umożliwiła rozwinięcie metod mikrofalowych i terahercowych nieniszczącego badania struktury materiałów; współautor wniosku, główny wykonawca
 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020: projekt pn. "Doposażenie Hali Technologicznej w Laboratorium e-Produkcji realizujące koncepcję Przemysłu 4.0", nr umowy: RPZP.01.03.00-32-0004/18, współautor części: "Pracownia badań i certyfikacji EMC" na kwotę 3,7mln zł
 3. Ministerialna inwestycja aparaturowa 7000/IA/SP/2019 : System spektroskopii i obrazowania terahercowego (kwota wnioskowanej i otrzymanej dotacji celowej: 1 822 883 zł). Inwestycja realizowana w roku 2019 umożliwiła doposażenie Laboratorium Anten i Technik Wysokich Częstotliwości w system spektroskopii i obrazowania terahercowego ze wzbudzeniem impulsowym (o częstotliwości maksymalnej 6THz) umożliwiający przeprowadzanie pomiarów spektroskopowych i obrazowania; autor wniosku

Nagrody:
 • Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców przyznane za dorobek naukowy dotyczący badania materiałów kompozytowych za pomocą fal elektromagnetycznych w zakresie mikrofalowym i terahercowym; decyzja Ministra z dnia 15.10.2014 nr 0153/E-665/9/2014; okres finansowania 2014-2017
 • 2017 - Nagroda 3st. Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe
 • 2018 - Nagroda 2st. Rektora ZUT w Szczecinie za osiągnięcia naukowe

Staże naukowe:
 • Centre for Nondestructive Evaluation, Indian Institute of Technology, Madras, India, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji elementów elektrowni wiatrowych, ze szczególnym uwzględnieniem kompozytowych łopat turbin wiatrowych
  Stanowisko: Visiting Scholar; 2012, 3 miesiące
 • Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, China, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji materiałów kompozytowych oraz nad SHM (Structural Health Monitoring) Stanowisko: Visiting Scholar; 2014, 2 miesiące
 • Centre for Nondestructive Evaluation, Indian Institute of Technology, Madras, India, Prowadzenie badań nad metodami inspekcji materiałów kompozytowych; Stanowisko: Visiting Scholar; 2015, 2 miesiące
 • Department of Engineering Design, Indian Institute of Technology, Madras, India, Metody inspekcji struktur kompozytowych, systemy SHM oraz wykorzystanie techniki mikrofalowej do inspekcji materiałów; 2017

Członkostwo w organizacjach i organach naukowych:
 • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP 
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie
 • Członek Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika
 • Sekretarz Komitetu Naukowego 47. i 49. Krajowej Konferencji Badań Nieniszczących KKBN

Monografie i podręczniki:
 • Łopato P., Detekcja i identyfikacja defektów struktur dielektrycznych i kompozytowych z wykorzystaniem fal elektromagnetycznych w zakresie terahercowym, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2018, ISBN 978-83-7663-249-0
 • Sikora R., Chady T., Łopato P., Psuj G., Elektrotechnika teoretyczna, Szczecin, Wydawnictwo Uczelniane ZUT w Szczecinie, 2016, 480 stron, ISBN 978-83-7663-204-9